No Code so với Mã hóa truyền thống (Traditional Development)

Sự mã hóa truyền thống không bị thay thế, nó vẫn chiếm ưu thế như một mỏ neo lâu đời chống lại các hoạt động kỹ thuật số của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tải trọng đối với sự phát triển truyền thống lại rất cao. Gánh nặng này được giảm bớt nhờ các cuộc cách mạng như No-code cho phép tạo ra kết quả của sự phát triển truyền thống mà không cần viết một dòng mã nào. 


Bằng cách tự động hóa quy trình và quy trình làm việc trong toàn tổ chức, áp lực đối với sự phát triển truyền thống được giảm bớt và tổ chức có thể phát triển mạnh bằng cách tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng vì các hoạt động tự động có thể thực hiện được thực hiện thông qua tự động hóa. Tìm hiểu thêm về cách thức No-code đã mang lại nhiều hỗ trợ cho sự phát triển truyền thống và giúp các tổ chức chuyển đổi kỹ thuật số.


No Code so với Mã hóa truyền thống (Traditional Development)